Dane Firmy

KTS PAPIER W. Dobronski i ska spółka jawna Kalinowka 12A, 21-040 Świdnik REGON: 060583986 NIP: 9462597439 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS Nr wpisu: 0000465142 Rachunek bankowy: KB S.A. Oddział w Lublinie 11 1500 1520 1215 2008 3365 0000